Tarieven

Abonnement

Extra informatie

CLUBLEDEN KUNNEN OOK EEN GASTTENNISSER MEEBRENGEN ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:


8€/uur per gastspeler


16€/uur voormeerdere gastspelers (U bent evenwel niet verzekerd tegen blessures en ongevallen)


OPMERKING: ELK CLUBLID MAG 1 MAAL PER SEIZOEN GRATIS EEN GASTSPELER MEEBRENGEN. DAARNA GELDEN BOVENVERMELDE PRIJZEN


Inschrijven kan via: BE40 0017 4279 5663

Copyright @ TC-comeback